Stäng

Läkemedelskandidaten LIB-01

LIB-01 utvecklas till att bli ett nytt läkemedel på världsmarknaden som behandlar erektionssvikt och tidig utlösning bättre än idag tillgängliga preparat.

Det prekliniska utvecklingsprogrammet blev klart under våren 2023 och i augusti samma år påbörjades den första kliniska studien med LIB-01 i människa.

Dicots nu avslutade kliniska fas 1-studie visar att LIB-01 har en mycket god säkerhetsprofil, vilket var studiens primära syfte. Utöver detta kunde en effektsignal utläsas från studien där deltagare rapporterat en förbättrad erektionsförmåga som i vissa fall kvarstod 28 dagar efter första dos.

”Vårt mål är att utveckla en helt ny generation långtidsverkande erektionsläkemedel som inte ger några störande biverkningar. Våra resultat demonstrerar tydligt och klart att vi är på väg mot det målet vilket skulle göra stor skillnad för drabbade män och par.”, kommenterar Dicots vd Elin Trampe.

Inom utvecklingsprogrammet genomförs också processutveckling och tillverkning för att säkerställa tillgång av den aktiva substansen som tillsammans med en formulering ger den slutprodukt som nu används kliniska studier.