Stäng

Tidig forskning

Ursprunget

Jarl Wikberg, sedermera grundare av Dicot AB, var i början av 2000-talet professor vid Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap på Uppsala universitet. Under en konferens i Sydafrika mötte han Dr. Philippe Rasoanaivo, professor vid Institut Malgache des Recherches Appliquées på Madagaskar. Dr Rasoanaivo berättade om sin forskning kring folkmedicinsk användning av växter och rötter. Särskilt nämnde han en dekokt på roten från trädet Neobeguea Mahfalensis som använts för att behandla sviktande sexuell förmåga hos äldre män på Madagaskar. Effekten sas kunna sitta i långt efter intaget.

Dr. Wikberg, som var expert på farmakologiskt aktiva substanser med effekt på sexualfunktion, blev intresserad och föreslog ett forskningssamarbete. I ett inledande försök i Uppsala förberedes en dekokt enligt recept från Madagaskar och gavs till försöksdjur varpå Dr. Wikberg fann att djuren blev mer sexuellt aktiva.

För att bättre förstå den upplevda effekten hos människor arrangerades intervjuer av användare på Madagaskar ihop med Dr. Rasoanavio och en av hans kollegor. Under serien av intervjuer uppgav männen att de upplevt en tydlig förbättrad sexuell förmåga och mycket milda biverkningar.

Upptäckten av Libiguin

Dr. Wikberg ville därefter undersöka om det fanns en farmakologiskt aktiv substans i avkoket som utlöste effekten, vilken därmed skulle kunna reproduceras som ett semisyntetiskt preparat. Forskning resulterade i isoleringen av två tidigare helt okända substanser som fick namnen Libiguin A och Libiguin B. Vid uppföljande studier på råttor uppvisade båda substanserna starkt potenta effekter på deras sexualbeteende (länk till artikel).

Tack vare syntetiseringen av Libiguin blev Dicot inte hänvisad till att skörda rötter från ursprungsväxten på Madagaskar vilket är en begränsad biologisk resurs. Istället vändes blickarna mot växter i södra Afrika som bar på frön med en närbesläktad molekyl som inte var aktiv. Genom en semisyntes i några få steg kunde den omvandlas till den aktiva substansen Libiguin som ursprungligen togs fram ur rötterna på Madagaskar. Därigenom tillsåg Dicot att biologiska naturtillgångar inte skulle komma att förbrukas på ett ohållbart sätt.