Stäng

Rådgivande expertgrupp

Som ett led i utvecklingen av LIB-01 har Dicot slutit avtal med experter inom forskar- och läkar­kåren. Syftet med gruppen är att bidra till att profilera Dicots läkemedelskandidat samt förbereda marknadens acceptans av preparatet.

Hittills har Dicot slutit avtal med följande experter:

Harin Padma-Nathan – legitimerad läkare och urolog, har haft en professur i klinisk urologi på Keck School of Medicine vid University of Southern California och har fått American Urological Associations stipendium. Dr Padma-Nathan är verksam i Kalifornien, USA.

Dr Padma-Nathan har varit ansvarig studieläkare i över 110 kliniska prövningar, inklusive utvecklingsprogrammen för Viagra och Cialis. Han har publicerats frekvent, till exempel tre mycket uppmärksammade artiklar i New England Journal of Medicine om Viagra, MUSE och Caverject. Viagra-artikeln från 1998 är fortfarande den mest citerade inom urologi.

François Giuliano - legitimerad läkare och PhD, Neuro-Urology Andrology, Department of Physical Medicine and Rehabili­tation, Raymond Poincaré Hospital, Garches, Frankrike samt Associate Professor of Therapeutics (Paris- Ile de France Ouest Medical University).

Professor Giuliano är kliniskt verksam urolog och en av grundarna till Pelvip­harm, ett CRO specialiserat på prekliniska modeller relaterat till farmakologisk behandling av kardiovaskulära sjukdomar, sexuell dysfunktion hos kvinnor och män samt icke-maligna sjukdomar i nedre urinvägar.

Elin Gahm - legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin med expertkunskaper inom sexualmedicinska problem.

Dr Gahm undervisar läkarstudenter, specialister och annan vårdpersonal i sexualmedicin. Hon är redaktör och medförfattare till boken Praktisk sexualmedicin, som riktar sig till läkare med mottagningsarbete. Dr Gahm är rådgivare till Dicot när det gäller sexologi och klinisk tillämpning.