Årsredovisning 2023

Vår strategi och affärsmodell

Stäng

Investor relations

Dicot Pharma utvecklar LIB-01 till ett nytt potensläkemedel som syftar till att bli förstahandsvalet globalt för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning.

LIB-01 befinner sig i klinisk utvecklingsfas, där en klinisk fas 1-studien avslutades med mycket goda resultat i Q2 2024. En fas 2a-studie planeras starta under andra halvåret 2024.

Utvecklingen avses ske i egen regi till och med klinisk fas 2a och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot Pharmas aktie är noterad på Spotlight Stock Market och bolaget har ca 5 700 ägare.

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 80 miljarder kronor/år och växer i och med att de bakomliggande orsakerna tilltar samt andelen äldre ökar

Dagens potensläkemedel lanserades för över tjugo år sedan och har begränsningar

Upp till 35% av män med erektionsproblem svarar inte på dagens behandlingar. LIB-01 fungerar annorlunda och öppnar upp för möjligheten att bli hjälpt

Dagens preparat har max 36 timmars verkningstid. LIB-01 kan enligt studier ge minst sju dagars verkningstid

Läkare inom sexualmedicin menar att det finns ett stort behov av nya läkemedel

I Sverige söker endast en av fyra medicinsk hjälp för erektionssvikt då tillståndet är stigmatiserat

IR-kontakt

Elin Trampe Vd

E-post: [email protected]
Telefon: 0725-021010