Stäng

Bakgrund

Ursprunget

Jarl Wikberg, sedermera grundare av Dicot AB, var i början av 2000-talet professor vid Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap på Uppsala universitet. Under en konferens i Sydafrika mötte han Dr. Philippe Rasoanaivo, professor vid Institut Malgache des Recherches Appliquées på Madagaskar. Dr Rasoanaivo berättade om sin forskning kring folkmedicinsk användning av växter och rötter. Han hade ett särskilt intresse för växter som användes för att förbättra sexuell förmåga hos äldre män.

Dr. Wikberg, som var expert på farmakologiskt aktiva substanser med effekt på sexualfunktion, blev intresserad och föreslog ett forskningssamarbete. I inledande försök i Uppsala förberedes olika växtbaserade extrakt och gavs till försöksdjur varpå Dr. Wikberg fann att djuren blev mer sexuellt aktiva av vissa extrakt.

Upptäckten av Libiguin

Dr. Wikberg ville därefter undersöka om det fanns en farmakologiskt aktiv substans i växtextrakten som utlöste effekten, vilken därmed skulle kunna reproduceras som ett semisyntetiskt preparat. Forskning resulterade i isoleringen av två tidigare helt okända substanser som fick namnen Libiguin A och Libiguin B. Vid uppföljande studier på råttor uppvisade båda substanserna starkt potenta effekter på deras sexualbeteende.

Tack vare syntetiseringen av Libiguin vändes blickarna mot växter i södra Afrika som bar på frön med en närbesläktad molekyl som inte var aktiv. Genom en semisyntes i några få steg kunde den omvandlas till den aktiva substansen Libiguin.

Framåt – utvecklingen av LIB-01 till ett läkemedel

Forskning och data som genererats sedan dess visar att Libiguin har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring av sexuella dysfunktioner hos män och Dr. Jarl Wikberg bildade bolaget Dicot AB i syfte att utveckla Libiguin till ett läkemedel.

År 2018 noterades Dicot AB på Spotlight Stock Market och fram till idag har vidare forskning och utveckling pågått med prekliniska studier, utveckling av tillverkningsprocessen, patentarbete mm. Läkemedelskandidaten går nu under namnet LIB-01 och Dicots arbete fortskrider på ett kontrollerat och hållbart sätt i syfte att genomföra läkemedelsutvecklingsprogrammet med målet att ta fram ett helt nytt potensläkemedel för världsmarknaden. Sedan augusti 2023 är LIB-01 i klinisk fas.

Om namnet Dicot

Dicot är en kortform av dicotyledon, en latinsk term med betydelsen tvåhjärtbladig blommande väx; ört, blommor, träd mfl., till skillnad från en monocot (en monocotyledon) vilket betyder enhjärtbladig växt; tex gräs, palmer, ormbunkar, bräken mfl.