Vision

Increase quality of life and well-being with innovations that enhance sexual health.

Lär känna dicots styrelse

Stäng

Om Dicot Pharma

Vi adresserar ett problem som påverkar livskvalitén för mer än hälften av alla män i världen över 40 år. Och det drabbar även partnern och relationen i stort. Det finns också tydliga kopplingar till psykisk ohälsa.

Vi känner starkt för de drabbade och vill utveckla ett nytt modernt preparat som hjälper dessa män och par att återfå ett naturligt sexliv.

Efterfrågan på läkemedel ökar kraftigt och det finns ett stort behov av nya behandlingar inom området. Kan vi få fram ett nytt, välfungerande preparat skulle det göra stor skillnad.

Elin Trampe, vd Dicot Pharma