Stäng

Styrelse

Dr Eva Sjökvist Saers Styrelseordförande

Eva har en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Hon har bland annat varit farmaceutisk FoU chef på Astra Pain Control, haft chefsroller inom AstraZeneca och varit vd på APL under mer än tio år. Eva är i dag verksam som professionell styrelseledamot i ett antal bolag såsom Alligator Bioscience AB, Apoex AB, Bluefish Pharmaceuticals AB, Coegin Pharma AB och Oxcia AB och är ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Hon har varit styrelseordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för branschorganisationen SwedenBIO.

Oberoende styrelseledamot.

Ordförande sedan 2021, styrelseledamot sedan 2020.

Innehav: 235 897 aktier samt 100 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

Dr Mikael von Euler Styrelseledamot

Mikael är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Han är utbildad onkolog med mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Mikael var tidigare medicinsk chef för Targovax (tidigare Oncos Therapeutics), och senior vice ordförande för Aprea Therapeutics. Han har haft flera ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, t ex Cluster Head för Roche/Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca. Styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals AB.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2018.

Innehav: 211 150 aktier samt 70 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

Dr Per-Göran Gillberg Styrelseledamot

Per-Göran är disputerad och har varit adjungerad professor i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Han har 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i olika roller från CMC till medicinsk forskning. Per-Göran har under sina år i läkemedelsindustrin spänt från tidig forskningsfas till att marknadsföra läkemedel på världsmarknaden. Han har lång erfarenhet av farmakologi och neurofarmakologi från Kabi, Kabi Pharmacia, Pharmacia & Upjohn och Pharmacia, AstraZeneca och Albireo. Per-Göran är grundare av Albireo AB och var Vice President Development för Albireo Pharma Inc och dess dotterbolag Albireo AB. Han är knuten till avdelningen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2021.

Innehav: 800 000 aktier samt 50 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

Michael Zell Styrelseledamot

Michael är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med en Executive Education från Harvard Business School. Han inledde sin yrkesverksamma karriär med några år inom marinen och vid Rederi AB Nordstjernan. Därefter har Michael haft en lång karriär i Handelsbanken i ett flertal ledande befattningar som vice VD i banken och VD i ett antal centrala dotterbolag. I den egenskapen ingick han i bankens koncernledning i drygt 20 år, med ansvar för bankens verksamhet i Greater China som sista uppdrag före sin pensionering. Därefter har Michael varit av regeringen utsedd ordförande i Svenska Skeppshypotekskassan. Åren 2014-18 var han preses i Kungl. Örlogsmannasällskapet - Sveriges marina akademi. Michael är aktieinnehavare i Dicot sedan bolagets notering 2018 och har deltagit i samtliga emissioner.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 8 180 000 aktier.

Fredrik Buch Styrelseledamot

Fredrik är disputerad läkare med examen från Göteborgs universitet. Hans yrkesverksamhet spänner över medicinsk forskning och klinisk verksamhet, medicinsk F&U inom läkemedelsindustrin samt fondförvaltning och riskkapital/investeringar. Fredrik har varit verksam på bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter följde ett antal år som t ex Medical Director på Pharmacia/Pharmacia & Upjohn, Svenska Hoechst AB och Squibb AB/Bristol Myers Squibb AB Scandinavia. Fredrik har varit chef för SEB Läkemedelsfonder, partner på HealthCap, partner och grundare för Brilleon Capital och varit verksam som venture consultant för Karolinska Investment Fund. Fredrik har lång erfarenhet från styrelsearbete och är i dag verksam i styrelserna för t ex Intrance Medical System Inc/Intrance Holding AB och Cytovac A/S.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2022.

Innehav: 84 000 aktier (via bolag).

Jan-Eric Österlund Styrelseledamot

Jan-Eric är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och en fil kand med inriktning företagsekonomi från Uppsala universitet. Han har arbetat som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm där han även vikarierade på en professur i företagsekonomi. Jan-Eric har bred industriell erfarenhet och har varit vice President på Statskonsult, vvd på Atomenergi och CEO på Masonite. Jan-Eric bildade 1983 en private equity-grupp i London och var styrelseledamot i Ermitage Ltd. Han organiserade utköpet av HemoCue från Pharmacia och var dess ordförande. Jan-Eric har varit styrelseordförande eller ledamot i flera publika bolag på börser internationellt inom finans, medtech och biotech samt verkstads- och pappersindustrin, bland andra Investment AB Skrinet, Independent Leasing, Vasogen, Indigo Aviation, Munksjö och Isofol Medical.

Oberoende styrelseledamot.

Styrelseledamot sedan 2023.

Innehav: 264 800 aktier.