Stäng

Aktien

Dicot Pharmas aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgår till 5 722 932,84 SEK fördelat på 817 561 834 aktier.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT