Stäng

Patent

Dicot har en global och långsiktig patentstrategi.

Dicot har utöver ett existerande skydd av två redan beviljade patentfamiljer, sökt skydd för två nya patentfamiljer. Dicot avser också att framåt söka ytterligare patentskydd utifrån ett aktivt pågående IP-arbete. Dicot har idag med de beviljade patenten ett marknadsexklusivt skydd på viktiga marknader fram till 2033. De nya patentfamiljerna avser ge skydd till 2042 respektive 2043. Dicot har ytterligare patentmöjligheter dokumenterade vilka skyddas som företagshemligheter, för att vid rätt tidpunkt investera i omvandling till patenträttigheter. Patentstrategin är global och en viktig del i att maximera bolagets värde och tillgångar. Dicot har en uttalad partnerstrategi som syftar till att utlicensiera LIB-01 när kliniska data är framme.

Dicots IP-tillgångar