Stäng

Om sexuella dysfunktioner

Sex är bra för oss människor. Utöver att det ger njutning, förbättrar relationen och gör oss gladare finns det även fysiologiska fördelar. Det sänker blodtrycket, stärker immunförsvaret, lindrar smärta, förbättrar sömnen samt minskar risken för hjärtsjukdomar. Därför är förekomsten av sexuella dysfunktioner inte bara ett individuellt problem utan även ett samhälleligt dilemma.

Sexuell funktion

Förenklat kan sägas att sexlusten sitter i huvudet och funktionen i könsorganen. Hjärnan brukar kallas kroppens största sexuella organ. När allt fungerar bra leder lusten till att könsorganen ”aktiveras” vilket innebär att blodflödet ökar och slemhinnorna blir fuktiga. Hormonsystem, nerver och blodcirkulation som fungerar och är friska möjliggör detta tillsammans med psykologiska komponenter. Men det är en känslig mekanism där ibland ett enda ord, ett störande ljud eller en tanke kan förstöra sexet helt.

Sexuell dysfunktion

Det är normalt att lusten varierar genom livet och från dag till dag och det går inte att vänta sig att kroppen ska fungera som en maskin hela tiden. Men när man upplever en konstant nedsatt förmåga och den sexuella funktionen påverkas negativt och skapar lidande kallas det sexuell dysfunktion. Exempel på vanliga problem är nedsatt sexlust, erektionsproblem, minskad känsel i underlivet, tidig utlösning och orgasmproblem.

De två vanligaste dysfunktionerna för män är erektionssvikt och tidig utlösning.