Stäng

Erektionssvikt

52% av alla män över 40 år upplever erektionssvikt

Erektionssvikt är oförmågan att få eller behålla stånd under en sexuell akt. Erektionsproblem behöver inte bestå av en fullständig förlust av erektion utan även en minskad förmåga. Detta yttrar sig som en svag erektion, ofta kombinerad med en kort varaktig­het, vilket leder till oförmåga att fullfölja ett samlag. Problem av detta slag ökar med stigande ålder.

Det är långt vanligare än man kan tro vilket sannolikt beror på att det kan upplevas som skamfyllt att prata om tillståndet. Idag beräknar man att drygt hälften av jordens manliga befolkning över 40 år lider av erektionssvikt (Arizton, 2018; European Association of Urology).

Vanliga orsaker

Psykologiska faktorer

Låg generell sexlust, nervositet i den sexuella situationen, relationsproblem, livsstress eller depression påverkar den sexuella lusten som är en förutsättning för en väl fungerande erektionsförmåga.

Det är vanligt att bli stressad i samband med sex när ett problem väl blivit etablerat. Ett vanligt fenomen är att mannen intar en så kallad åskådarroll när han har sex. Det innebär att han förväntar sig att erektionen ska vika, börjar tänka på problemet och fjärmar sig från det sexuella i situationen varpå lusten minskar och förlorar sin kraft som förstärkare av erektionen. Och så är en ond cirkel igång. 

Män med depression har nära 40% högre risk att utveckla erektionssvikt (The Journal of Sexual Medicine, 2018).

Bakomliggande sjukdomar

Det krävs fungerande nerver och bra blodcirkulation för att få erektion. Det gör att sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan påverka. Högt blodsocker försämrar både nervfunktion och blodkärl i hela kroppen och högt blodtryck och åderförkalkning försämrar blodcirkulationen.

Runt 60% av dem som haft en hjärtattack eller gjort en bypass-operation lider av erektionsproblem. 35-75% av alla diabetespatienter kommer uppleva erektionssvikt likväl som upp till 40% av alla med njursvikt (Boston University School of Medicine, 2002).

Biverkningar av medicinering

Medicinering orsakar 25% av alla erektionssviktsfall och blodtrycksmedicin är den största anledningen. Det är också vanligt förekommande med nedsatt sexuell förmåga hos patienter som tar antidepressiva läkemedel och så kallade betablockare.

Hormonella störningar

Hormonella störningar kan leda till testosteronbrist eller rubbad sköldkörtelfunktion vilka påverkar den sexuella förmågan.

Operation av prostata eller urinblåsa

Underlivsingrepp såsom operation av prostata eller urinblåsa kan skada nerver och därigenom påverka den sexuella förmågan.

Konsekvenser av erektionssvikt

Psykologiska effekter

Erektionssvikt påverkar det allmänna välbefinnandet och känslan av livskvalitet. Stress eller sänkt självkänsla är vanligt förekommande konsekvenser. 63% av män med erektionssvikt i åldern 51-60 år ansåg sig ha ett otillfredsställande sexliv (European Association of Urology. European survey September 2020)

Depression leder inte bara till erektionssvikt utan kan även bli en konsekvens av den hos en annars psykiskt stabil person. Med erektionssvikt ökar nämligen risken för depression med 192%. Män med erektionssvikt är nästan tre gånger mer benägna att uppleva depression jämfört med sexuellt friska män (The Journal of Sexual Medicine, Vol. 15, utgåva 8).

Relationsproblem

Erektionssvikt har en direkt påverkan på mannens liv och parrelation, och är en delorsak till att ett av fem äktenskap slutar i skilsmässa (Wespes et al., 2002).

För 20-25% av de par som inte kan få barn är orsaken sexuell dysfunktion där erektionssvikt är en av de mer förekommande dysfunktionerna. (Reproduktiv Partners Medical Group, 2020)

Sjukdomstillstånd

Män med erektionssvikt löper dubbelt så stor risk att få hjärtattacker och stroke jämfört med sexuellt friska män (American Heart Association, 2018).