Stäng

Strategi och affärsmodell

Dicot Pharmas huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot räknar således med att de senare faserna av de kliniska studierna, fas 2b och 3, kommer att ske antingen (i) i strategiska samarbeten eller genom (ii) en försäljning eller utlicensiering av rättigheter att utveckla och marknadsföra LIB-01. Denna strategi ger Dicot möjlighet att relativt tidigt nå positiva kassaflöden genom s.k. upfront-betalning redan vid signering av avtal samt därefter genom milstolpe-betalningar vid uppnådda delmål. Utöver detta räknar Dicot med att kunna erhålla royalty på framtida försäljning. För att optimera det affärsmässiga utfallet kommer Dicot att överväga möjligheterna att segmentera marknaden baserat på regioner (t.ex. EU, USA, Kina och Indien) och på indikationer, det vill säga erektionssvikt respektive tidig utlösning.