Stäng

Farmakologistudier

För farmakologistudier samarbetar Dicot med franska Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) specialiserade på avancerade djurmodeller för utvärdering av sexuella dysfunktioner. Pelvipharm ligger bakom ett stort antal vetenskapliga artiklar inom området och har deltagit i preklinisk testning av flera läkemedelskandidater framtagna för erektionssvikt och för tidig utlösning. De har samarbetat med över 60 kunder, däribland Pfizer när man genomförde prekliniska tester i samband med utvecklingen av Viagra.

Syftet med forskningssamarbetet är att studera effekten av LIB-01 i Pelvipharms etablerade och noggrant validerade djurmodeller för sexuell dysfunktion.

I mars 2020 initierades den första studien inom detta samarbete för att klargöra substansens effekt och framtida använd­ningsområde. Per idag har flera studier gjorts som tydligt påvisar LIB-01’s effekt på erektil funktion.