Stäng

Extra bolagsstämma 2024

Extra bolagsstämma den 1 augusti 2024 i Uppsala

Aktieägarna i Dicot Pharma AB kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 1 augusti 2024 klockan 13.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor för teckningsoptioner

Styrelsens förslag - KPO-program anställda