Stäng

Revisor

Lars Kylberg Auktoriserad revisor

Lars Kylberg är revisor för Dicot. Lars Kylberg är anställd vid PwC Sverige och han har över tjugo års erfarenhet av revision. Lars Kylberg har varit revisor i Dicot AB sedan hösten 2017. Lars Kylberg har stor erfarenhet från både utvecklingsföretag och företag vars aktier är noterade eller upptagna till handel.