Stäng

Marknaden för tidig utlösning

Den globala försäljningen för behandling mot tidig utlösning motsvarade 2023 cirka 31 miljarder SEK. Marknaden förväntas växa med en årlig tillväxt motsvarande 9 procent fram till år 2028. Den kraftiga ökningen beror på det ouppfyllda behovet på marknaden på grund av att det finns få effektiva läkemedel registrerade för behandling. Tillväxten drivs även av den ökande manliga populationen och den stigande andelen äldre män.

Med tidig utlösning avses en oförmåga hos en man att kontrollera utlösningen tillräckligt länge för att partnern ska uppleva sexuell tillfredsställelse och mannen själv uppleva samlaget som tillfredsställande. En mer objektiv definition som inte tar hänsyn till partnern är att utlösningen inträffar inom två minuter efter penetrationen.

Eftersom olika studier har använt olika kriterier för vad som klassas som tidig utlösning så varierar den uppskattade andelen mellan de olika studierna. I studier har prevalensnivån beräknats till omkring fem procent på de restriktiva kriterierna och omkring på 31 procent på de toleranta kriterierna. I en omfattande metastudie från 2006 fann man att 22,7 procent av de 12 133 männen i studien från USA, Tyskland och Italien var drabbade. I samma studie observerade man även att endast nio procent av män med tillståndet konsulterade läkare för behandling.

Konkurrenter

Det finns för närvarande få effektiva och globalt tillgängliga behandlingar av tidig utlösning på marknaden. Den främsta behandlingen är idag lokalbedövningsmedel som appliceras på ollonet 10 – 15 minuter före ett samlag för att minska känsligheten, vilket hjälper till att fördröja utlösningen. Känsligheten minskas, men det gör också den sexuella njutningen. Även partnern kan uppleva en minskad känslighet och njutning.

Dapoxetin (Priligy) framtaget av Westoxeti och Johnson & Johnson är en välkänd produkt mot för tidig utlösning. Dapoxetin måste tas 1-3 timmar före samlaget och har en halveringstid på cirka 1,5 timme vilket gör att planering krävs, något som sätter press på den sexuella aktiviteten. Dapoxetin är inte tillgängligt i USA, en av de största marknaderna för tidig utlösning.

Andelen patienter som får biverkningar av Dapoxetin är hög. Vad som hittills rapporterats är illamående, yrsel, huvudvärk, diarré, somnolens, trötthet och sömnlöshet. En mycket stor andel av patienterna fortsätter inte med behandlingen, vilket har rapporterats hänga samman med biverkningar relaterade till preparatet samt kravet på planering.

Utöver ovan används även beteendeterapi för behandling av tillståndet, vilket har ifrågasatts i den vetenskapliga litteraturen och bedömts ha tvivelaktig effekt.

Översikt av viktiga konkurrenter

Fortacin – alternativ metod. Spray för lokal bedövning av penis.

Priligy (Johnson & Johnson) – registrerad i ca 30 länder i EU, inte i USA.

Begränsningar med nuvarande preparat

  • Kort verkningstid vilket leder till oönskad planering av sexuell aktivitet
  • Svåra biverkningar som diarré, trötthet och sömnlöshet.