Stäng

Spotlight Stock Markets disciplinnämnd ålägger Dicot AB ett vite om 100.000 kronor

17 mars, 2022

Spotlight Stock Markets disciplinnämnd har fattat beslut om att ålägga Dicot AB ett vite om 100.000 kr till Spotlight Stock Market. Nämnden anser att Dicot inte offentliggjort information rörande en företrädesemission hösten 2021 så snart det var möjligt samt att informationen rörande företrädesemissionen publicerades i Post- och Inrikes tidningar innan pressmeddelande publicerades. Vi understryker att informationen rörande emissionen hållits i en mycket snäv krets av personer och att bolaget och dess rådgivare har behandlat informationen strikt konfidentiellt. En analys av slutkurs och omsättning i aktien under den aktuella perioden visar inte på några avvikande handelsmönster, vilket tyder på att inget missbruk av kännedom om förestående emission förekommit.

Styrelse och ledning tar beslutet på största allvar och har sett över bolagets rutiner i dialog med legal rådgivare Advokatfirman Lindahl och finansiell rådgivare Stockholm Corporate Finance.

Enligt Spotlight är det inte brukligt att publicera något pressmeddelande från bolagets sida i samband med beslut från disciplinnämnden, men vi anser att det är viktigt att våra aktieägare får denna typ av information direkt från bolaget.

Beslutet från disciplinnämnden kan läsas i sin helhet. Länk.

Göran Beijer, VD

Fler

2023-11-03

Ljusning för behandling av erektionsproblem

2023-10-23

Skamfyllt men vanligt med erektionsproblem hos unga män

2023-04-25

Viagraexpert: ”ny molekyl skulle öka marknaden exponentiellt”

2022-07-05

Dicot presenterar studieresultat på Europas största urologiska event.

2022-05-10

Presenteration på Naventus Healthcare Summit

2022-04-01

Elin Trampes första tal som vd

2022-03-25

"Låt oss bryta tystnaden kring erektionsproblem"

2022-03-18

"Ny vd ska utmana sexuella dysfunktioner"

2022-03-17

Spotlight Stock Markets disciplinnämnd ålägger Dicot AB ett vite om 100.000 kronor

2022-03-16

Elin Trampe presentation SCF kapitalmarknadsdagar mars 2022