Stäng

Aktieägare

Tabellen nedan visar de 12 största aktieägarna per 30 juni 2024.