Stäng

Affärsidé, strategi & vision

Affärsidé

Dicot Pharma utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Huvudstrategi

Utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Vision

Increase quality of life and well-being with innovations that enhance sexual health.