Stäng
Upphandling klar för Dicots fas 1-studier

Uppsala, 4 januari 2023. Läkemedelsbolaget Dicot meddelar idag att bolaget ingått avtal med välrenommerade Clinical Trial Consultants AB (CTC) för genomförandet av kliniska fas 1-studier som avses starta i mitten av 2023. Studierna kommer ske på det kontrakterade bolagets forskningsklinik i Uppsala.

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel med målet att behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat. Bolaget har sedan tidigare meddelat att man under mitten av 2023 avser starta kliniska studier med sin läkemedelskandidat LIB-01.

Som en viktig del av förberedelserna inför start av de kliniska prövningarna har Dicot efter en upphandlingsprocess nu valt CTC för genomförandet av fas 1-studierna. CTC är en välrenommerad kontraktsforskningsorganisation med över 400 utförda studier för såväl mindre som stora internationella läkemedelsbolag bakom sig. De driver fem moderna kliniska forskningsenheter i Uppsala, Stockholm och Linköping. Dicots fas 1-studier kommer genomföras på kliniken i Uppsala.

"CTC kom i internationell konkurrens ut som den starkaste kandidaten i vår upphandling. Jag är övertygad om att detta kommer bli ett bra samarbete byggt på hög kompetens och stort engagemang från båda parter. Vårt gemensamma arbete påbörjas redan nu i januari", säger Elin Trampe, Dicots vd.

"Vi är mycket glada över möjligheten att samarbeta med ett lokalt innovativt läkemedelsbolag som Dicot, och tillsammans med dem ta deras kandidat LIB-01 in i klinik för första gången", kommenterar Anders Millerhovf, vd på CTC. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD 

Tel: +46 739 80 14 08 

E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 60 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning