Stäng
Ny studie: LIB-01 antas vara nästa generations potensläkemedel

Uppsala, 15 november 2022. Dicots senaste studie av verkningsmekanismen hos LIB-01, dvs hur läkemedlet fungerar i kroppen för att nå önskad effekt, visar att den skiljer sig från dagens potensläkemedel. Detta innebär att LIB-01 kan antas representera en ny generation av potensläkemedel.

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat. Som en del i det långsiktiga utvecklingsarbetet pågår studier för att kartlägga LIB-01s verkningsmekanism - det vill säga hur läkemedlet påverkar bakomliggande processer i kroppen så att den önskade effekten uppstår.

Resultat från en nyligen genomförd ex vivo studie visar att verkningsmekanismen hos LIB-01 skiljer sig från dagens potensläkemedel såsom t.ex. Viagra. Det är betydelsefulla resultat då dagens potensläkemedel med sin verkningsmekanism, inte fungerar optimalt för alla patienter, cirka 35% får inte tillräcklig effekt och många rapporterar oönskade biverkningar.

"Att vi nu kan förutsätta att mekanismen för LIB-01 skiljer sig från nuvarande potensläkemedel är av stor betydelse, och en indikation på att Dicots kandidat kan representera en ny generation potensläkemedel", kommenterar professor Francois Giuliano, urolog specialiserad inom sexual medicin och grundare till Pelvipharm.

"Med en annan verkningsprofil än dagens preparat har vi mycket goda förutsättningar att visa att LIB-01 kan behandla sexuella dysfunktioner på ett förbättrat sätt jämfört med nuvarande behandlingar", säger Elin Trampe, VD på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO
Tel: +46 739 80 14 08
[email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Filer för nedladdning