Stäng
Dicot AB offentliggör bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 604 (-8 408) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,10) SEK

Perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 756 (-27 175) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK

"Under årets sista kvartal fortsatte Dicot att leverera på bred front och mycket handlade om förberedelser inför start av studier i människa. När jag summerar 2022 kan jag konstatera att det varit mycket händelserikt. Vi har gjort framsteg i läkemedelsutvecklingen och genererat nya resultat som alla pekar åt samma håll: vi är något helt nytt på spåret. Vi har också flyttat fram våra positioner vad gäller IP och tillverkning, och vi avslutade året med att initiera den företrädesemission som under januari blev övertecknad till 110% och gav ett ordentligt kapitaltillskott om cirka 55 MSEK före emissionskostnader", säger Elin Trampe, vd.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Goda resultat från prekliniska toxikologistudier
 • Ny inlämnad patentansökan - nytt patent ger 20 års marknadsexklusivitet
 • Tillverkningen av läkemedelssubstans flyttas till Sydafrika
 • Första möte med Läkemedelsverket inför fas 1-studier
 • Studieresultat visar verkningsmekanism i LIB-01 skiljer sig från dagens potensläkemedel
 • Beslut genomföra företrädesemission, villkorat av godkännande på extra stämma

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Clinical Trial Consultants anlitas för fas 1-studierna
 • Bolagsstämma bifaller förslag till företrädesemission
 • Thermo Fisher anlitas för och startar GMP-tillverkning av studieläkemedel
 • Patentansökan omfattande ny oral formulering
 • Företrädesemissionen övertecknas 109,5%
 • Riktad emission till garanter som valt units som ersättning
 • Dicot tillförs 49,9 MSEK netto efter kostnader från företrädesemissionen
 • Studieresultat presenteras på European Society for Sexual Medicine

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                        Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 739 80 14 08                                       Telefon: +46 76 109 0000
E-post: [email protected]                                   E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.